Najnowsze wpisy


mar 17 2015 Adecco Poland zwiększa zatrudnienie w MSP...
Komentarze: 0
Dwukrotnego wzrostu udziału w strukturze przychodów z realizowanych projektów rekrutacyjnych w sektorze MSP w najbliższych 2-3 latach spodziewa się Adecco Poland. To założenia odświeżonej strategii sprzedaży, która właśnie wchodzi w życie – w pierwszej kolejności program będzie realizowany w największych miastach w Polsce.
 
Obecnie sektor MSP tworzy łącznie ok. 67 proc. wszystkich miejsc pracy w Polsce, reprezentując jednocześnie praktycznie każdą dziedzinę gospodarki. Jak wskazują najnowsze dane Instytutu Badań i Analiz i portalu firmy.net z połowy lipca br., nastroje właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw poprawiają się i w II półroczu zapowiadany jest wzrost (12,8%) poziomu zatrudnienia w tym sektorze.

- Do tej pory Adecco Poland w mniejszym stopniu kierowało swoje usługi do sektora MSP. Postanowiliśmy jednak, z racji na coraz większy potencjał małych i średnich firm, na przygotowanie oferty specjalnej, która w pierwszej kolejności gwarantuje przedstawicielom MSP szybki czas reakcji
w kontekście znalezienia pracownika oraz zmniejszenie do minimum wszystkich kwestii formalnych
– podkreśla Grzegorz Gojny, Kierownik Projektu MSP w Adecco Poland.

- Dotychczas rekrutacje skierowane w tym sektorze stanowiły dla Adecco ok. 12% całkowitych przychodów. W kontekście założeń krótkookresowych każdy wzrost w realizacji projektów rekrutacyjnych będzie nas satysfakcjonował. Natomiast w perspektywie najbliższych 2-3 lat  prognozujemy, że udział ten wzrośnie dwukrotnie  – dodaje.

Najważniejszym kryterium i jednocześnie korzyścią ze współpracy z Adecco z perspektywy sektora MSP jest elastyczność form zatrudnienia a przez to zdolność do kształtowania liczby pracowników w zależności od potrzeb. Te korzyści niejednokrotnie zarówno w krótszej, jak i dłuższej perspektywie są w stanie zapewnić mniejszym firmom źródło odczuwalnych oszczędności, które dotyczą między innymi zmniejszenia kosztów związanych z prowadzeniem procesu rekrutacji nowych pracowników, obliczaniem wynagrodzenia, prowadzeniem ewidencji czasu pracy, zwolnień lekarskich
i dokumentacji pracowniczych oraz naliczania wynagrodzeń. Nie bez znaczenia z perspektywy współpracy sektora MSP z agencjami zatrudnienia jest również czas reakcji na zgłoszone zapotrzebowanie w zakresie nowych pracowników (uniknięcie przestojów, uniknięcie błędów w zatrudnieniu) oraz w miarę uproszczona dokumentacja dotycząca samej współpracy.
 
- Należy również zaznaczyć, że korzystanie z takich rozwiązań jak praca tymczasowa z perspektywy sektora MSP nie oznacza dużego wydatku dla firmy – podkreśla Grzegorz Gojny.Usługi tego typu są specjalnie modyfikowane pod kątem mniejszych firm. Zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy w tym przypadku do czynienia z Klientami którzy każdy, nawet najmniejszy wydatek, muszą poważnie przeanalizować. Z naszej perspektywy, poza osiągnięciem oczywistej rentowności tego typu rekrutacji, wyzwaniem jest edukowanie rynku i zwiększanie świadomości sektora MSP w zakresie oferowanych przez nas rozwiązań. Zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy na początkowym etapie tego procesu  – dodaje.
 
Nowy zespół Adecco Poland dla MSP

Za realizację założeń programu usług dla sektora MSP w Adecco Poland będzie odpowiadać nowopowstały, dedykowany do tego dział w strukturze Adecco Poland pod kierownictwem Grzegorza Gojnego. W pierwszej kolejności poszerzenie zakresu współpracy z małymi i średnimi firmami będzie się odbywało w największych miastach w Polsce: Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Metropolii śląskiej oraz Gdańsku.

smartpoint69 : : listy, meega, praca ciekawostki
mar 17 2015 Grupa Pracuj w „Wielkiej Piątce” rankingu...
Komentarze: 0

Grupa Pracuj w „Wielkiej Piątce” rankingu Deloitte Technology Fast 50 CE


W ogłoszonym 16 października rankingu Deloitte Technology Fast 50 CE, Grupa Pracuj S.A. uplasowała się na drugim miejscu wśród polskich firm i na piątym w gronie firm z krajów Europy Środkowej, w kategorii „Wielka Piątka” (Big 5). Ranking skupia najszybciej rozwijające się innowacyjne firmy technologiczne w naszym regionie.

Big 5 to kategoria dla firm działających dłużej niż 5 lat, o przychodach operacyjnych powyżej 25 mln euro w ostatnim roku. W swojej czternastoletniej historii Grupa Pracuj odbierała już wyróżnienia w dwóch pozostałych kategoriach rankingu: Rising Stars i Technology Fast 50, dla przedsiębiorstw, których roczne przychody operacyjne są nie niższe niż 50 tys. euro.

Przemysław Gacek, współzałożyciel i prezes zarządu Grupy Pracuj S.A., zdradza przepis na sukces firmy: Od początku wiedziałem, że gwarancją rozwoju naszej firmy będą samodzielni, odważni, otwarci na naukę i zmianę ludzie. Takich staramy się zatrudniać i tworzyć im odpowiednie warunki do pracy. Równie ważne jest konsekwentne budowanie relacji z klientami i bardzo dobre rozpoznanie ich potrzeb. Kluczowa jest wiedza i trzymanie ręki na pulsie – technologii czy nowych rozwiązań; ale też czerpanie z bolesnych lekcji, jakie odrobiliśmy sami, bądź stały się udziałem innych firm. Pilnujemy, by Grupa Pracuj nie była typowym liderem, który wraz z rosnącymi przychodami przestaje zauważać zmieniającą się rzeczywistość. Zależy nam, byśmy zawsze byli o krok przed innymi.

Grupa Pracuj to ekspert w obszarze rekrutacji online i wiodący dostawca rozwiązań technologicznych wspierających działy HR. Od 2000 r. firma pomaga w znalezieniu pracy z pomocą popularnych serwisów rekrutacyjnych: Pracuj.pl w Polsce oraz Rabota.ua na Ukrainie.
Co miesiąc oba portale odwiedza ponad 4 miliony internautów. Grupa Pracuj jest także liderem w obszarze technologicznych rozwiązań usprawniających procesy HR, oferowanych w modelu SaaS (Software as a Service). System ATS (Applicant Tracking System) eRecruiter od lat z powodzeniem wspiera firmy w prowadzeniu skutecznej i sprawnej rekrutacji. Emplo to z kolei platforma usprawniająca komunikację i procesy HR w firmach, pomagająca w efektywnym zarządzaniu pracownikami.

smartpoint69 : : listy, meega, praca ciekawostki
mar 17 2015 Ponad 45% pracujących Polaków nie otrzymuje...
Komentarze: 0

Ponad 45% pracujących Polaków nie otrzymuje w pracy benefitów


Prawie połowa z nas nie otrzymuje w pracy dodatkowych świadczeń – wynika z raportu Pracuj.pl „Podwyżka bez tabu: benefity po polsku”. Najczęściej oferowane benefity to prywatna opieka medyczna i ubezpieczenie na życie. Samochód służbowy czy karty przedpłacone to dobra wciąż przeznaczone tylko do wybranych.

Jak pokazuje raport Pracuj.pl „Podwyżka bez tabu: benefity po polsku”, tylko 55% z nas otrzymuje benefity w pracy. Największą popularnością cieszą się te związane z naszym zdrowiem. Najrzadziej wręczane są z kolei dobra takie jak służbowy samochód czy karta pre-paid. W sferze naszych marzeń pozostają wciąż codziennie opłacony lunch czy karta na paliwo.

Zdrowie ponad wszystko

28% Polaków deklaruje otrzymywanie od pracodawcy prywatnej opieki medycznej – wynika z danych serwisu zarobki.pracuj.pl. W ramach tego świadczenia pracownik uprawniony jest do korzystania z usług prywatnych placówek medycznych nieodpłatnie bądź w niższej cenie. Ubezpieczenie na życie, zapewniające pracownikowi i jego rodzinie zabezpieczenie finansowe w przypadku utraty przez niego zdrowia lub życia, jest z kolei oferowane co piątemu respondentowi. Na zdrowie wpływa także kondycja fizyczna, dlatego 16% pracodawców oferuje podwładnym karnety sportowo-rekreacyjne, upoważniające do korzystania z usług oferowanych przez placówki sportowe oraz gabinety odnowy biologicznej.

Profity tylko dla wybranych?

O ile telefon komórkowy do celów prywatnych otrzymuje aż 18% pracujących Polaków, to posiadanie samochodu służbowego deklaruje jedynie 8% – pokazują dane serwisu zarobki.pracuj.pl. Przeważnie oznacza to możliwość dojazdu i powrotu z miejsca pracy do miejsca zamieszkania, jednak często też wykorzystywanie auta do innych celów. Jeszcze rzadziej niż samochód deklarowane są karty przedpłacone – możliwość korzystania z nich potwierdziło jedynie 3% badanych. Tę bezgotówkową formę płatności można wykorzystywać w punktach handlowych
i usługowych. Najrzadziej spotykanym benefitem są programy emerytalne, ich posiadanie deklaruje niecałe 3% Polaków.

Jakie benefity cenią sobie Polacy?

Jak pokazują dane z raportu Pracuj.pl „Podwyżka bez tabu: benefity po polsku”, najważniejsza dla pracowników jest prywatna opieka medyczna – tak zadeklarowało 42% pracujących Polaków. Na drugim miejscu (40%) stawiane jest ubezpieczenie na życie. Dane z serwisu zarobki.pracuj.pl pokrywają się z tym, co najczęściej oferują nam pracodawcy. Pierwszą trójkę najważniejszych benefitów zamykają świadczenia socjalne. Pomoc materialna, jakiej udziela pracodawca, może objawiać się wsparciem finansowym (zwrotnym lub bezzwrotnym) bądź pomocą materialną w postaci np. paczek żywnościowych, podręczników szkolnych czy odzieży. Najmniej istotne okazują się być kupony na usługi turystyczne – ważne tylko dla 7% pracujących Polaków, czy kupony na usługi kulturalne – wymieniło je 12% respondentów.

O czym wciąż możemy jeszcze tylko pomarzyć?

Jak pokazuje raport Pracuj.pl „Podwyżka bez tabu: benefity po polsku” z pośród nietypowych benefitów największym, niespełnionym marzeniem pracujących Polaków pozostaje otrzymywanie od pracodawcy karty na paliwo – deklaruje tak 43% z nas. Kolejnym benefitem, o którym marzymy, jest voucher na wakacje (37%). Pierwszą trójkę zamykają z kolei karnety na wydarzenia kulturalne (30%). Wśród najczęstszych odpowiedzi znalazły się też codziennie opłacony lunch (19%) czy dofinansowanie przedszkola (23%).

Chociaż benefity odgrywają znaczącą rolę przy wyborze pracodawcy i warto zwracać na nie uwagę przy negocjowaniu warunków współpracy, na pierwszym miejscu stawiane są wciąż zarobki. Dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą, jakie kwoty mogą otrzymać na swoim stanowisku albo starają się o podwyżkę, portal Pracuj.pl stworzył narzędzie, które ułatwi rozmowę z przełożonym o wynagrodzeniu. Serwis zarobki.pracuj.pl umożliwia sprawdzenie, czy nasza pensja jest adekwatna zarówno do doświadczenia, jak i stanowiska.

Raport Pracuj.pl: „Podwyżka bez tabu: benefity po polsku” został opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez TNS na zlecenie Pracuj.pl w dniach 10-15 września 2014 r. na reprezentatywnej grupie pracujących Polaków (n=1000) oraz na podstawie danych z serwisu zarobki.pracuj.pl.

smartpoint69 : :
mar 17 2015 Mobilność na rynku pracy coraz bardziej...
Komentarze: 0

Mobilność na rynku pracy coraz bardziej doceniana

 
Mobilność zawodowa to często jedyny ratunek dla osób szukających pracy. Przebranżowienie może nie tylko pomóc bezrobotnym, nie znajdującym pracy w swoim zawodzie, ale także osobom które zmienić miejsce pracy muszą z powodów prywatnych czy doświadczyli, coraz częstszego wypalenia zawodowego lub też zależy im na pracy zgodnej z ich pasją czy zainteresowaniami.

 

Mobilność zawodowa z wyboru

Rynek pracy jest bardzo dynamiczny i szybko reaguje na zmiany zachodzące w gospodarce. Prowadzi to często do sytuacji gdy oferty pracy nie pokrywają się z oczekiwaniami osób pracy poszukujących. - Możliwości znalezienia etatu daje wtedy przebranżowienie. Można powiedzieć, że znaczna większość Polaków zdecydowałaby się na przebranżowienie jeśli pomogłoby im to w znalezieniu interesującej pracy mówi Magdalena Furs, National Recruitment Manager w Adecco Poland.

Uzupełnieniem powyższych wniosków są dane dostarczone w raporcie CBOS „Mobilność i elastyczność zawodowa Polaków” (01.2013), który wskazuje że co szósty aktywny zawodowo Polak planuje zmianę zatrudnienia, ale w przypadku otrzymania oferty pracy lepiej płatnej aż połowa pracujących (51%) skłonna byłaby zmienić obecne zatrudnienie, w tym co piąty (21%) nie miałby w tym względzie żadnych wahań.

Mobilność zawodowa to nie tylko przebranżowienie i zmiana zawodu, ale także doskonalenie swoich umiejętności i poszerzanie kwalifikacji. Jednak obojętnie o jakiej formie mobilności mówimy, jej powody są podobne. Osoby które decydują się na dostosowanie do rynku pracy można podzielić na pięć grup.

- Pierwszą grupę stanowią osoby, które dokonują przebranżowienia ze względu na sytuację na rynku. Ich mobilność zależy od zmian w sektorze, czy branży w której w danym momencie pracują. Przykładem takich okoliczności może być zamknięcie dużego zakładu produkcyjnego, a co za tym idzie brak możliwości zatrudnienia w zawodzie. Kolejną grupą są osoby, które decydują się na ten krok z powodu sytuacji w jakiej znajduje się pracodawca . To może być likwidacja oddziałów terenowych, zmiana polityki firmy, zmiana lokalizacji siedziby przedsiębiorstwa, zwolnienia grupowe, czy zakończenie projektu. Trzecia grupa pracowników to ta, która na przebranżowienie decyduje się z powodów osobistych np. zmian priorytetów życiowych. W ostatnim czasie coraz liczniej reprezentowana jest także grupa osób, która zawód zmienia z powodu wypalenia zawodowego. Taką decyzję podejmują nie tylko osoby pracujące w korporacji, często jest to także przebranżowienie w ramach jednej firmy polegające na zmianie miejsca w jej strukturze. W tej grupie znajdują się także studenci, którzy rozpoczynając swoją karierę szukają swojego miejsca na rynku pracy i nie są zadowoleni z obecnego zakresu obowiązków. Wreszcie jednym z ostatnich powodów może być sytuacja u pracodawcy, gdy praca nas zbyt dużo kosztuje pod względem emocjonalnym, co zmusza nas do jej zmiany zauważa Magdalena Furs.

 

Mobilność zawodowa nie dla wszystkich zawodów

Dostosowanie do wymagań rynku pracy jest bardzo cenione przez przedsiębiorców, jednak w niektórych zawodach jest prawie niespotykane, w innych natomiast cieszy się dużym powodzeniem. Osobami, które często się przebranżawiają, a sam proces dostosowania do rynku pracy jest dla nich łatwiejszy są pracownicy produkcyjni. Duża liczba takich pracowników jest absolwentami szkół zawodowych lecz mimo wyuczonego zawodu mogą oni z dużym powodzeniem pracować także na innych produkcyjnych stanowiskach. Często swoje obowiązki zmieniają również pracownicy działów sprzedaży, którzy mimo dalszej pracy w branży mogą z dobrym rezultatem zmienić sektor w jakim się specjalizują co pozwala im na zmierzenie się z nowymi wyzwaniami oraz zapobiega wypaleniu zawodowemu. Warto wspomnieć również o pracownikach call center, którymi często są studenci dopiero debiutujący na rynku pracy, którzy rzadko łączą się z tą pracą na stałe i przebranżawiają się po jej zakończeniu. Nie wszystkie zawody mogą sobie jednak pozwolić na tak łatwą zmianę branży. Trudności przy całkowitej zmianie zawodu napotkają na pewno osoby pracujące w zawodach technicznych czy w branży IT – takie zmiany zdarzają się na rynku pracy dosyć rzadko – zwraca uwagę Magdalena Furs.

 

Mobilność zawodowa także w ramach jednego przedsiębiorstwa

Firmy w dużej mierze dostrzegają jak dużą wartość mają dla nich pracownicy i proponują im zmianę miejsca pracy w ramach jednego przedsiębiorstwa.

Takie sytuacje zdarzają się coraz częściej. Zazwyczaj ma to związek z nagle zwolnionym etatem czy też dłuższym zastępstwem. Przedsiębiorstwa doceniają danych pracowników i wiedząc że sprawdzili się na danym stanowisku, proponują im zmianę na zazwyczaj wyższy etat w hierarchii firmy, dzięki czemu zatrzymują wartościowego pracownika. Taka zmiana możliwa jest także w ramach struktury poziomej przedsiębiorstwa mówi Magdalena Furs National Recruitment Manager w Adecco Poland.

Jak stać się mobilnym?

Osoby, którym zależy na dostosowaniu się do rynku pracy i zmianie zawodu przede wszystkim powinny się zastanowić nad tym co lubią robić i co daje im największą satysfakcję. To pierwszy i zarazem jeden z ważniejszych kroków - podkreśla Magdalena Furs. Kolejno powinniśmy przemyśleć jakie mamy kompetencje, a jakich umiejętności nam brakuje, dzięki czemu będziemy mogli podjąć decyzję o dokształceniu i podniesieniu swoich kwalifikacji, następnie warto zdobyć wiedzę o interesującym nas sektorze rynku, w którym docelowo chcemy pracować - dodaje Furs. Przebranżowienie najtrudniejsze jest dla osób, które po kilkunastu latach pracy w jednym przedsiębiorstwie tracą stanowisko w wyniku masowych zwolnień. Taka osoba jednak nie jest skazana na bezrobocie – warto skorzystać z fachowej porady doradcy zawodowego, dzięki któremu dowiemy się gdzie szukać pracy, jak napisać CV czy w jaki sposób skorzystać z kursów dofinansowanych przez Unię Europejską – puentuje Magdalena Furs.

smartpoint69 : : listy, meega, praca ciekawostki